Het proces van circulair verbouwen

Circulair bouwen is een hot topic. Het draait om het sluiten van kringlopen in de bouwsector om afval te vermijden, om de milieu-impact te beperken en om de levensduur van gebouwen en materialen te verlengen. Minder bouwen, vertrekken van wat bestaat en hergebruik maximaliseren, zijn de voornaamste strategie├źn. Circulair bouwen biedt oplossingen voor toekomstgerichte bouwprojecten waarbij we beseffen dat een gebouw geen eindproduct is, het is een deel van een groter geheel dat constant in verandering is. Circulaire oplossingen in de praktijk toepassen, geeft moeilijkheden in het klassieke bouwproces. Daarom stellen we dit proces in vraag en passen we het aan naar een meer circulair bouwproces.