Gebruik

Tijdens het gebruik van de woning zal je als aannemer weinig moeten inspringen. Als je een onderhoudscontract hebt afgesloten met de opdrachtgever kan je inzetten op preventief onderhoud om de herstellingen te beperken. Wanneer de woning aangepast wordt om in te spelen op andere noden, zal je als aannemer de kennis en expertise hebben om dit op een circulaire manier te doen en kan je de opdrachtgever bijstaan waar nodig.

Flexibiliteit

Het bouwen van een aanpasbare woning zorgt voor flexibiliteit in het gebruik. Bij toekomstige herstellingen, renovaties en onderhoud kan de opdrachtgever opnieuw beroep doen op jouw expertise en kan je snel en eenvoudig aanpassingen doorvoeren. Een gebouw is nooit af bij de oplevering maar kan blijven aanpassen naar gelang de noden van de bewoner. Sta open voor het uitvoeren van aanpassingen en leer bij uit je eigen aanpasbare oplossingen met het oog op toekomstige projecten.

Leerproces

Circulair bouwen is een leerproces met uitdagingen en veranderingen. Sta hiervoor open en vier alle kleine en grote ‘wins’. Durf te experimenteren en te innoveren. Communiceer en werk samen om oplossingen te vinden.

Referentieproject

Alle ideeën en uitvoeringsmethoden bedacht tijdens dit proces, kunnen in meerdere projecten gebruikt worden. Gebruik dit proces en het uitgevoerde project als referentie voor toekomstige werven. Door evaluatie en reflectie kan je dit bijsturen. Door je geleerde lessen te delen kan dit ook een referentieproject vormen voor andere bouwteams.

Reflecteren

Bouw tijdens het proces momenten van reflectie in. Sta even stil bij het gevolgde proces en het project dat in uitvoering is. Komt dit overeen met de vooropgestelde ambitie? Hoe blijf je de vooraf bepaalde richting uitgaan? Maak van deze momenten gebruik om het project en het proces bij te sturen waar nodig.

Geleerde lessen delen

Organiseer bezoeken of workshops op de werf. Deel je leerlessen met anderen, misschien leer je ook wel iets van hun ervaringen.

Alle ideeën en uitvoeringsmethoden bedacht tijdens dit proces, kunnen in meerdere projecten gebruikt worden.