Ontwerp

Ontwerp
Bron: mosard.eu

In de ontwerpfase worden veel belangrijke beslissingen gemaakt, zoals bijvoorbeeld de inplanting van het gebouw, de relatie met de context, conceptvorming, gebruik van materialen. Als aannemer heb je de kennis en expertise om bij te dragen in dit proces. Een goede samenwerking met de architect is bij een innovatieve manier van bouwen cruciaal. Nieuwe ideeën kunnen jullie samen uittesten en evalueren. Het bundelen van jullie sterktes en samenwerken met een open geest heeft een positieve impact op het project.

Bouwteam

Werken in bouwteam is voor een circulair project een dankbare vorm van samenwerken. Als ervaringsdeskundige draag je bij over eigenschappen van materialen en de montage.

Denk in team actief na over innovatieve oplossingen en experimenteer. Zelfs zonder bouwteam is het zinvol om architecten bij te staan bij mogelijke vragen of ideeën. Zo leer je zelf bij en doe je veel ervaring op.

Context

Analyseer en observeer wat er al bestaat. Wat kan je gebruiken in het project of tijdens de werf dat op het bestaande perceel of in de buurt aanwezig is? Maak gebruik van bestaande materialen, stockageruimtes, maar ook van de wind- en zonenergie of regenwater. Zoek lokale onderaannemers die je kunnen helpen bij de uitvoering van het project om de lokale economie te versterken en om kilometers te beperken.

Hergebruik

Het opzet van circulair bouwen: vertrek zoveel mogelijk van het bestaande. Werk in team een materiaalinventaris uit om bestaande materialen te definiëren en in te schatten naar waarde. Hergebruik zoveel mogelijk en bekijk hoe je ook tweedehands of materialen van een andere werf in het project kan integreren.

Denk na over logistiek tijdens de werf: waar ga je de materialen tijdelijk stockeren? Zo sta je voor minder verrassingen tijdens de uitvoering.

Experiment

Denk in team actief na over innovatieve oplossingen en experimenteer. Test mogelijke oplossingen eerst uit voor ze in het project te implementeren. Zo kan je meer zekerheid garanderen.

Mock-up

Werk de uitvoeringsplannen en details uit. Denk na over demontage van componenten en hoe dit in detail uitvoerbaar is. Hou zeker ook rekening met de standaard afmetingen van bouwelementen en materialen en ga voor zo min mogelijk snijverliezen. Zo is er minder afval en bovendien worden materialen en elementen sneller hergebruikt.

Zorg ervoor dat materialen door de voordeur naar binnen en buiten gebracht kunnen worden. Test circulaire details uit in een mock-up en experimenteer ermee.