Uitvoering

Uitvoering
Bron: mosard.eu

Al ben je niet betrokken bij het ontwerp, bekijk toch de stappen beschreven bij het thema ‘ontwerp’. Toets de gemaakte details en de materiaalinventaris af met uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Kijk dit zo vroeg mogelijk na voor een beter verloop van de uitvoering.

Als circulariteit een belangrijk idee is in de visie van opdrachtgever en architect, kan je dit als aannemer versterken door een circulaire werf te organiseren:

© VIBE

Door de standaardisatie van bouwprocessen is er op bepaalde vlakken minder specifieke kennis en expertise nodig. Dit is een uitgelezen kans om binnen de sociale economie ook je steentje bij te dragen.

Circulaire werf

In bovenstaande tekening worden enkele belangrijke kenmerken van een circulaire werf beschreven:

  • Werk samen met leveranciers die materialen zonder verpakkingen geleverd worden en/of die overschot aan materialen terugnemen. Zo vermijd je afval op de werf en geef je een sterk signaal aan de leveranciers.
  • Zorg voor duidelijke afspraken rond afval op de werf en stel een verantwoordelijke hiervoor aan voor de opvolging van de afspraken.
  • Ga op zoek naar manieren om grondwater te hergebruiken of te infiltreren. Grondwater oppompen en in de riolering afvoeren is een enorm verlies voor de bodem.
  • Vang regenwater op en gebruik dit zoveel mogelijk op de werf.
  • Beperk je energieverbruik tijdens de werffase zoveel mogelijk en ga op zoek naar een manier om toestellen te laten werken op hernieuwbare energie.
  • Bied een onderhoudscontract aan bij de opdrachtgever. Hierdoor kan je samen met de opdrachtgever verder kijken naar (preventief) onderhoud op de lange termijn wat voor minder herstellingen zorgt. De visie van het project blijft dan ook bij één aannemer en moet niet doorgegeven worden aan een andere aannemer bij herstellingen. Een andere mogelijkheid zijn as-a-service-contracten, waar een leverancier een dienst aanbiedt in plaats van een product of toestel. Een voorbeeld hiervan is light-as-a-service.
  • Maak een materialen-, elementen- of gebouwenpaspoort aan. De basiseigenschappen, onderhoud en manier van (de)montage kan je hierin opslaan. Je zal deze informatie nodig hebben bij het latere hergebruik van de materialen. Dit is een levend document en zal blijven aangevuld worden tijdens het gebruik van de woning.

Kleine successen vieren

Vier alle kleine successen. Je bouwt op een innovatieve manier en er is een grote kans dat je tegenslagen tegenkomt. Maak daarom van elk succes een winst en vier samen met je team. Elk proces heeft ups en downs. Geniet daarom met volle teugen van de ‘ups’.

Milieu-impact

Laat je niet afschrikken door hergebruik van materialen, maar ga er creatief mee aan de slag. Beoordeel de conditie en de kwaliteit van het materiaal en zoek meer info over de technische waarden. Kennis over de oorsprong van het materiaal kan hierbij helpen. Voer de nodige proeven uit of roep hiervoor de hulp van een onderzoeksinstelling in.

Doe geen impulsieve aanpassingen als een bepaald materiaal niet voorradig is of bij tijdsdruk. Kijk terug naar het ontwerpend onderzoek en ga op zoek naar een gelijkwaardig alternatief. Ga voor een lage milieu-impact in de volledige levenscyclus, van ontginning en productie, tot transport, onderhoud en verbranding. Hergebruik verlaagt de milieu-impact enorm. Leg wijzigingen tijdens de werf correct vast om dit nadien eenvoudig terug te vinden.

Nauwkeurig

Ga nauwkeurig te werk bij het uitvoeren van de details en de gekozen bouwmethode. Te snel en onaandachtig werken, geeft fouten die later opgelost moeten worden. Een voorbeeld is een openstaande voeg die nadien opgevuld wordt. Dit staat haaks op efficiënt materiaalgebruik en het tegengaan van verspilling. Een goede detaillering en geprefabriceerde elementen helpen bij een nauwkeurige uitvoering.

Timing

Reken voldoende marge in timing en planning. Neem tijd voor het ontmantelen van materialen en de selectieve sloop om hergebruik toe te laten. Ga indien nodig ten rade bij een sloopaannemer voor meer gedetailleerde informatie.

Het gebruik van prefabricatie en droge materialen verkorten de uitvoeringstermijn.

Reken voor innovatieve bouwmethoden extra tijd voor een opleiding en opdoen van ervaring. Zo heb je minder fouten en een meer nauwkeurige uitvoering.

Zoeken naar en oogsten van beschikbare materialen voor hergebruik vraagt opnieuw meer tijd. Stel iemand in je team aan die logistiek sterk is om dit verder uit te werken en te begeleiden.