Gebruik

Gebruik
Bron: mosard.eu

Een project is niet klaar als het opgeleverd wordt. Dan moet de gebruiksfase nog beginnen. Hou connectie met jouw projecten en volg op hoe ze in de praktijk gebruikt worden. Het project zal constant in verandering zijn met andere bewoners, noden en functies. Ontdek hoe aanpasbaar het gebouw is in het gebruik ervan. Zie het bouwproces als een levenslange leerschool.

Flexibiliteit

Het ontwerpen en bouwen van een aanpasbare woning zorgt voor flexibiliteit in het gebruik. Bij toekomstige aanpassingen en renovaties kan de opdrachtgever opnieuw beroep doen op jouw expertise en kan je eenvoudig aanpassingen uitwerken. Een gebouw is nooit af bij de oplevering maar kan blijven aanpassen naar gelang de noden van de bewoner. Sta open voor deze herwerking en leer bij uit je eigen aanpasbare oplossingen met het oog op toekomstige projecten.

Leerproces

Circulair bouwen is een leerproces met uitdagingen en veranderingen.Sta hiervoor open en vier alle kleine en grote ‘wins’. Durf te experimenteren en te innoveren. Communiceer en werk samen om oplossingen te vinden.

Referentieproject

Alle ideeën en scenario's bedacht tijdens dit proces, kunnen in meerdere projecten gebruikt worden. Gebruik dit proces en het uitgevoerde project als referentie voor toekomstige projecten. Door evaluatie en reflectie kan je dit bijsturen. Door je geleerde lessen te delen kan dit ook een referentieproject vormen voor andere bouwteams.

Reflecteren

Reflecteer ook tijdens de uitvoering op het proces en het project. Sta even stil bij het gevolgde proces en het project dat in uitvoering is. Komt dit overeen met de vooropgestelde ambitie? Hoe blijf je de vooraf bepaalde richting uitgaan? Maak van deze momenten gebruik om het project en het proces bij te sturen waar nodig.

Geleerde lessen delen

Circulair bouwen is een andere manier van bouwen. Veel bouwprofessionals en opdrachtgevers zijn hier nog zoekende in. Geef hen de kans om bij te leren van jullie successen en fouten. Door je geleerde lessen te delen, kunnen anderen er verder op werken en experimenteren en worden nieuwe oplossingen bedacht. Oplossingen die je later mogelijks ook zelf kan toepassen.