Uitvoering

Uitvoering
Bron: mosard.eu

Ook in de uitvoeringsfase is het belangrijk om te blijven samenwerken en communiceren op een verbindende manier. Bekijk samen de details en experimenten en streef naar een circulaire werf met zo weinig mogelijk afval. Je kan onderstaande tips zeker bekijken:

Voldoende tijd

Reken genoeg tijd voor het ontmantelen van materialen en de selectieve sloop om hergebruik toe te laten. Informeer hierover bij een (sloop)aannemer. De toepassing van prefabricatie en droge materialen verkorten de uitvoeringstermijn. Het vinden van beschikbare materialen voor hergebruik neemt weer meer tijd in beslag.

Kleine successen vieren

Blijf open voor veranderingen en vier alle kleine en grote ‘wins’. Blijf communiceren en samenwerken om oplossingen te vinden. Je bouwt op een innovatieve manier en er is een grote kans dat je tegenslagen tegenkomt. Maak daarom van elk succes een winst en vier samen met je team. Elk proces heeft ups en downs. Geniet daarom met volle teugen van de ‘ups’.

Experimenteren

De expertise van ontwerper en uitvoerder samenbrengen, zorgt voor innovatieve oplossingen en ruimte voor experiment. Test circulaire details uit in een mock-up voor uitvoering. Zo kan je meer zekerheid garanderen bij de effectieve uitvoering.

Opslag materialen

Denk na over logistiek tijdens de werf: waar ga je de materialen tijdelijk stockeren? Zo sta je voor minder verrassingen tijdens de uitvoering.

Bouwteam

Werken in bouwteam is voor een circulair project een dankbare vorm van samenwerken. Iedereen draagt de ambitie vanaf het begin, wat voor minder discussies, wijzigingen en financiële verrassingen zorgt op de werf.

Meer informatie

https://www.mosard.eu/ontwerper/

https://www.nav.be/shop/35/werken-in-bouwteam/