Ontwerp

Ontwerp
Bron: mosard.eu

De architect gaat aan de slag met je noden en wensen en werkt het ontwerp uit. Vertrouw op zijn ervaring en de kennis. Kijk in het ontwerp na of je noden op een goede manier opgenomen worden. Stel voldoende vragen aan de architect zodat je het ontwerp goed begrijpt. Denk samen na over kansen en oplossingen. Hou je visie in het achterhoofd en probeer zoveel mogelijk keuzes hieraan af te toetsen.

Focus op duurzaamheid, tijdens en na de volledige levensloop van jouw gebouw om je investering af te stemmen op een maximaal waardebehoud van je patrimonium. De focus ligt vooral op het opstellen van een duidelijk plan en strategie over meerdere projecten heen, nog voor de ontwerpfase. Dit creëert voor jou steeds nieuwe kansen op gebied van circulariteit, betaalbaarheid, toekomstige renovaties en herbestemming(en) van je vastgoed.

Belang van context

Je woning staat niet alleen, maar staat in een wijk, dorp of stad. Het hergebruiken van materialen zorgt voor een beperkte milieu-impact. Ontdek welke materialen in je gebouw zitten en bekijk met de architect of je ze kan hergebruiken. Kijk of er in de buurt nog andere bouwwerven bezig zijn en ga praten met deze opdrachtgever. Misschien kan je werkgerief delen of zijn er ontmantelde materialen die je van hen kan overnemen en hergebruiken.

Denk ook na over andere omgevingselementen. Hoe kan je woning een positieve bijdrage leveren aan de omliggende natuur? Hoe kan je optimaal regenwater opvangen? Hoe maak je optimaal gebruik van gratis energie, zoals de zon, de wind en daglicht? Neem deze vragen vroeg mee in het proces.

Ruimte voor innovatie

Focus op de opportuniteiten en het potentieel waarnaar je woning kan groeien in plaats van enkel te kijken naar problemen die opgelost moeten worden. Zo bedenk je creatieve oplossingen en creëer je positiviteit in het bouwproces.

Visie bewaken

Hou je visie in het achterhoofd en probeer zoveel mogelijk keuzes hieraan te toetsen.

Zorg ervoor dat er één verbindend teamlid is, die alle puzzelstukjes in elkaar doet vallen en die het globale overzicht behoudt.

Tijd en ruimte

Neem samen met je team voldoende tijd om een ontwerp te maken dat aansluit bij je visie en noden. Laat ruimte om te innoveren en te experimenteren om het project sterker te maken en de juiste beslissingen te nemen.

Veerkrachtig ontwerp

Werk samen met een open geest. De (bouw)wereld is continu in verandering en dit zal merkbaar zijn tijdens de uitvoering van het project. Zeker bij circulair bouwen komen er veel nieuwe producten en ideeën op de markt die jouw project kunnen beïnvloeden. Hou hier rekening mee en sta ervoor open.

Ook het team is flexibel: wees niet bang om nieuwe partijen te betrekken die je tegenkomt tijdens jouw zoektocht in het bouwproces. Bespreek dit met de rest van het team.