Uitvoering

Uitvoering
Bron: mosard.eu

Door je architect en aannemer vanaf een vroeg stadium te laten samenwerken, zullen ze elkaar beter begrijpen en samen nadenken over het ontwerp en de uitvoering van je woning. Ze kunnen elkaar versterken zodat het ontwerp beter wordt en de uitvoering vlotter verloopt. Blijf zelf goed met hen en andere projectpartners communiceren omtrent de ambities en blijf jouw doelen voor ogen houden.

Toekomstgericht gebouw

Geef aan welke noden in de toekomst kunnen veranderen zodat je woning aanpasbaar gebouwd wordt. Zal je gezin in de toekomst uitbreiden? En wat als de kinderen uit huis zijn? Hoe ga je om met telewerken? Denk hierbij ook aan mogelijke aanpassingen aan technische installaties of onderhoud dat je zal moeten doen tijdens het gebruik.

Hou ook rekening met veranderende externe factoren zoals de klimaatverandering. Wat kan je nu al doen om te anticiperen op veranderende omstandigheden in het weer of de omgeving?

Gebruik je visie ook bij andere keuzes die gemaakt moeten worden tijdens overlegmomenten of op de werf. Vermijd afval door materialen zonder verpakking te laten leveren en door te sorteren.

Kleine successen vieren

Vier alle kleine successen. Je bouwt op een innovatieve manier en er is een grote kans dat je tegenslagen tegenkomt. Maak daarom van elk succes een winst en vier samen met je team. Elk proces heeft ups en downs. Geniet daarom met volle teugen van de ‘ups’.

Experimenteren

Eigen aan een innovatieve manier van bouwen zijn de creatieve oplossingen die gaandeweg bedacht worden. Geef ruimte en tijd aan experimenten. Test eerst voordat je het snel in de woning implementeert. Zo zorg je voor meer zekerheid bij nieuwe oplossingen.

Opslag materialen

Probeer los te laten wat je niet kan controleren bij het bouwproces. De tweedehands materialen die je voor ogen hebt, zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar op het moment van de uitvoering. Ga hier creatief mee om en wie weet komt er een beter idee uit de bus.

Hou de werf net en proper, en voorzie duidelijk afgebakende zones voor opslag van materiaal, stockage van materieel en voor de effectieve werkzaamheden.

Bespreek de mogelijkheden om met de leverancier of aannemer materiaal al dan niet ter plaatse te stockeren.

Evaluatie

Kijk af en toe terug naar het traject dat je doorlopen hebt en reflecteer hierover samen met het team. Wat zou je anders doen? Wat kan er beter?