Voorbereiding

Je hebt een droom: je wil de ideale woning bouwen.

Van lineair…

Een woning staat niet alleen, maar is deel van een buurt, van een gemeente, een regio en uiteindelijk een deel van de planeet. Alle delen zijn verbonden en hebben impact op elkaar. Een verre oorlog beïnvloedt je woning in de vorm van een energie- en materialencrisis. Dit werkt ook in de omgekeerde richting. De productie van bakstenen, de zuivering van ons kraantjeswater en de opwekking van energie gebeuren niet naast de deur. Door uitgebreid transport komt alles bij ons terecht voor gebruik. Ook na gebruik van de woning is er energie en transport nodig voor renovatie of afbraak. De materialen belanden uiteindelijk op de afvalstapel. Bij elke stap wordt meer energie en CO2 verbruikt wat een negatieve impact op de planeet heeft. De planeet die verbonden is met al onze regio’s, gemeenten, buurten en onszelf.

© Mieke Vandenbroucke

… naar circulair

Dat lineaire proces is niet ideaal. Je wil deze negatieve impact zoveel mogelijk beperken en daarom kies je om kringlopen te sluiten en om circulair te bouwen. Materialen hergebruik je, water vang je op en energie wek je zelf op. Je vermindert zo transport, productie, ontginning en verbranding en je verlaagt de negatieve milieu-impact van jouw woning. Hoe kleiner de kringloop, hoe lager deze impact is.

Visie opmaken

Het droombeeld is gevormd! Maar hoe breng je dit duidelijk over naar een architect? En hoe moet een aannemer dit uitvoeren volgens jouw wensen?

Zuiver je idee uit tot wat echt belangrijk is voor jou. Een helder idee is duidelijker voor de architect en de aannemer en is noodzakelijk om van start te gaan.

Schrijf dit neer in zinnen, foto’s of schema’s. Zo blijft het overzichtelijk en maak je ruimte in je hoofd vrij om ermee aan de slag te gaan.

Geef een antwoord op volgende vragen om je idee uit te zuiveren. Er is geen juist of fout antwoord. De vragen dienen om jouw visie te vormen.

  1. Waarom doe ik dit? Wat is mijn drijfveer om dit project op te starten? Hoe kan ik bijdragen aan de noden van de buurt?
  2. Wat wil ik graag bereiken? Wat probeer ik juist te realiseren? Waarom probeer ik juist dit te bekomen?
  3. Hoe zet ik de juiste stappen om dit tot een goed einde te brengen? Wat is het allerbelangrijkste voor mij en vormt een leidraad bij moeilijke keuzes.

Noden bepalen

Je noden bepaal je samen met je visie. Deze twee gaan hand in hand. Denk na over wat je nodig hebt, zowel op dit moment als in de toekomst. Deze noden veranderen immers doorheen de jaren. Extra kamers voor kinderen of voor een hobby zijn binnen enkele jaren misschien overbodig. Wat doe je dan met die extra ruimte. Door nu al na te denken over toekomstige noden, zal je woning beter aangepast zijn op mogelijke veranderingen.

Team samenstellen

Je staat weer een stap verder: je visie is duidelijk en je kan dit nu helder formuleren naar anderen.

Denk verder na over de acties die je moet ondernemen en wie je nodig hebt om deze acties te voltooien. Bij het samenstellen van een team neem je best de volgende tips ter harte:

Zoek teamleden die volledig achter jouw visie staan en deze dragen doorheen het project. Leer jouw team kennen zodat je weet wat hen drijft en wat zij willen bereiken in hun job.

De relaties binnen het team zijn belangrijk voor het eindresultaat en moeten gezond blijven. Wanneer iedereen beter wordt van de samenwerking, is het geheel van het team sterker dan de som van de teamleden apart.

Zoek teamleden met ervaring en kennis over circulair bouwen en andere ambities die in jouw project aan bod komen. Wil je graag met de natuur werken? Misschien kan je een landschapsarchitect of bioloog opnemen in het team. Wil je gebruik maken van gezonde materialen? Zorg er dan voor dat iemand in het team hier verstand van heeft. Wil je een modulair ontwerp met maximaal waardebehoud? Ga op zoek naar iemand met expertise.

Laat jezelf ontzorgen door de teamleden die expert zijn in hun vak. Probeer niet zelf alles van circulair bouwen te beheersen.

Voldoende tijd nemen

Neem zelf voldoende tijd om je visie en je noden te bepalen. Een duidelijke richting bepalen zorgt voor goed samenhangend project waarbij je tijdens het proces tijd zal besparen bij bijvoorbeeld het maken van bepaalde keuzes.

Geef het team voldoende tijd om de haalbaarheid van de visie in te schatten en uit te werken. Laat ruimte om te innoveren en te experimenteren om jouw project sterker te maken. Circulair bouwen is geen exacte wetenschap.

Open communicatie

Elk teamlid is uniek en heeft een eigen unieke rol binnen het team. Een architect neemt voornamelijk een ontwerpende rol op zich, terwijl dit bij de aannemer eerder uitvoerend is. Laat iedereen haar rol uitvoeren. Communiceer naar de andere teamleden duidelijk wat de rol en taakverdeling is.

Zoek naar een manier om online te communiceren en informatie te delen die voor alle teamleden werkt.

Zorg voor een open communicatie en kennisdeling binnen het team. Door alles te delen met elkaar is er geen dubbel werk en wordt de beschikbare tijd zinvol gespendeerd.