Voorbereiding

Dit is de voorbereiding voor een architect

Je hebt de ambitie om voor de toekomst te bouwen. Je weet dat afval niet zomaar verdwijnt en ziet de kans om oude materialen te hergebruiken als grondstof. Je bouwt voor de lange termijn en gaat voor flexibele en polyvalente gebouwen. Een goede voorbereiding is de start van een succesvol project waar je met een positief gevoel aan kan werken.

Kennis

Wil je graag aan de slag gaan met circulair bouwen? Doe dan zeker voldoende kennis op. Volg lessen, bezoek voorbeeldprojecten en ga praten met ervaren bouwprofessionals. Er zijn heel wat websites, brochures en boeken met uitgebreide theoretische informatie en elke dag komen er nieuwe bij. Met de juiste kennis ben je de geschikte partner voor een opdrachtgever met ambities op vlak van circulair bouwen.

Ervaring

Theoretische kennis is niet altijd voldoende om een circulair bouwproject tot een goed einde te brengen, maar ook praktische ervaring is belangrijk. Ga daarom voorbeelden bekijken en praat met collega-architecten met ervaring. Test je kennis op een kleiner project of experimenteer met het uittekenen van toekomstscenario’s, aanpasbare details en uitwerken van bestekken. Ervaring verwerven gebeurt in kleine stappen en elke dag, bij elk plan, bij elk project leer je weer iets nieuws.

Eigen missie

De start van een nieuw project begint bij jezelf: wat is belangrijk voor jou? Wat is je missie, wat wil je bereiken? Wat ligt je nauw aan het hart en waar geloof je in? Dit is een belangrijke stap bij een innovatieve bouwwijze zoals circulair bouwen. Zoek gelijkgezinde opdrachtgevers en aannemers. Dezelfde visie en missie versterken de samenwerking, zorgen voor meer energie en tillen het project naar een hoger niveau.

Noden begrijpen

Stel bij de start van de opdracht de juiste vragen aan de opdrachtgever om de noden te begrijpen. Onderzoek of de wensen haalbaar zijn en kijk verder dan de initiële vraag. Kan je de ambitie verhogen? Door in een vroeg stadium na te denken over toekomstige veranderingen, kan je er makkelijker op anticiperen.

Open communicatie

Ga voor een nauwe samenwerking met wederzijds vertrouwen, open communicatie, transparante overdracht van informatie en respect voor elkaar en voor de gemaakte afspraken. Beschouw een knelpunt tijdens het proces als mogelijke kans om samen creatieve oplossingen te bedenken. Ga in het project aan de slag als collega’s met dezelfde missie in plaats van concurrenten die eigenbelang vooropstellen.